Servis
Poskytujeme servisní činnost, diagnostiku chyb a opravy související s odstraňováním závad na řídících systémech.

Servis poskytujeme i na zařízeních od jiných dodavatelů.

V případě poruchy stroje nebo potřeby změny v technologii zajedeme k zákazníkovi a provedeme:
potřebný zásah v řídícím systému stroje
odhalíme poruchu stroje
doporučíme nápravná opatření
zajistíme výběr vhodných komponent a jejich instalaci
Servisní práce jsou poskytovány v co nejkratším termínu...