Programování řídících systémů
Elektroprojekce

Vytvoříme elektrodokumentaci podle požadavků zákazníka na novou i stávající technologii. Elektrodokumentace může být dodávána včetně ohodnocení rizik stroje a vytvoření bezpečnostního konceptu stroje. Vyhodnocení rizik a opatření zajistíme včetně reportu v programu Sistema.
Výroba elektrorozvaděčů

V kooperaci s externím dodavatelem zajistíme výrobu rozvaděčů dle naší nebo vaší elektrodokumentace. K dodávané technologii zajistíme dokumentaci a zkoušky v souladu s legislativou EU.

Servis

V případě poruchy stroje nebo potřeby změny v technologii zajedeme k zákazníkovi a provedeme potřebný zásah v řídícím programu stroje případně odhalíme poruchu. Doporučíme nápravné opatření a můžeme zajistit výběr vhodných komponent a jejich instalaci.
10101 01101 01010 10101 01110 01010 01110 01010 10111 01000 10101 01101 00101 01011 01010 10101 01110 01010
Nabízíme programování PLC Siemens S7-1200, S7-300, ET-200, relé LOGO! a vizualizace pro operátorské panely. Vytvoříme novou aplikaci případně upravíme stávající program stroje nebo provedeme zálohu programu.
Služby