Tvorba vizualizační aplikace pro operátorské panely Siemens
v prostředí WinCC.
Vizualizace (HMI)

Tvorba vizualizační aplikace v prostředí LabVIEW
(National Instruments).
PLC Siemens
- procesní řízení v reálném čase
HMI & DAQ LabVIEW
- aplikace běží na platformě PC s OS WinXP/Win7
- snadný interface pro ostatní aplikace na OS Windows
- měření signálů se vzorkovací frekvencí až řádů MHz pomocí PCI
Kombinace systémů Siemens a National Instruments